Информация Ленинской ОГНИ

 

Про особливості подання звітності в умовах дестабілізації ситуації в країні

            Розповіли у прес-службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

            У разі неможливості подання декларації платником податків особисто або уповноваженою особою, така декларація може бути надіслана органу доходів і зборів поштою або засобами електронного зв’язку в електронній формі.

            В Міндоходів нагадали, що податкова декларація подається за звітний період в установлені строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків в один з таких способів:  особисто платником або уповноваженою на це особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. 

            При поданні   податкової звітності в електронній формі слід керуватись Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженою наказом ДПА від 10.04.08 р. № 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 16.04.2008  за №320/15011.

В Міндоходів розповіли, які документи повинні бути на місці торгівлі

            Суб’єкти підприємницької діяльності  - фізичні особи  на загальній системі оподаткування повинні обов’язково мати на торговому місці наступні документи:

- книга обліку доходів та витрат;

- книга обліку розрахункових операцій;

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- торговий патент, ліцензії;

- свідоцтва платника ПДВ (у разі, якщо суб’єкт господарювання зареєстрований платником ПДВ);

- трудові угоди з найманими працівниками (у разі використання найманої праці).

            Ці норми регламентуються наступними положеннями, зокрема  п. 177.10 ст. 177 розділу ІV Податкового кодексу України, де передбачено що фізичні особи – підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів та витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

            Також, фізичні особи – підприємці застосовують реєстратори розрахункових операцій відповідно до Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського та послуг» із змінами та доповненнями.

            Згідно до ст. 267 розділу ХІІ ПКУ фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування, які здійснюють торгівельну діяльність у пунктах продажу товарів, зобов’язані придбавати торгові патенти.

Фіксований сільськогосподарський податок буде змінено з 2015 року

            Для платників фіксованого сільськогосподарського податку передбачені зміни у порядку визначення бази оподаткування цим податком з 1 січня 2015 року, а саме: запровадження індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь для визначення бази оподаткування ФСП. Повідомили у прес-службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

            Новою редакцією п. 303.1 Податкового кодексу України  визначено, що базою оподаткування ФСП для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розд. ХІІІ цього Кодексу.

            Базою оподаткування податком для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в АР Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розд. ХІІІ цього Кодексу.

            Наведені зміни, які наберуть чинності з 2015 року, встановлено п. 28 розд. І Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»№ 1166-VII   від  27.03.2014р.

Хто може бути «спрощенцями» другої групи нагадали у Міндоходів

            До платників єдиного податку другої групи належать фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку чи населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності певних критеріїв. Це, зокрема, кількість найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, а обсяг доходу не перевищує 1 мільйон гривень. Повідомили у прес-службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

            Разом з цим вимоги, встановлені для другої групи, не поширюються на  фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп.

            Фізичні особи-підприємці, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), не можуть обрати спрощену систему оподаткування.

В Міндоходів розповіли хто повинен сплачувати екологічний податок

            Платниками екологічного податку (далі – податок) є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

     викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

     скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

     розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);

     утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

     тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

     Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами, до яких належать суб’єкти господарювання, які:

     здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника;

     здійснюють ввезення палива на митну територію України.

 

Про в ідшкодування ПДВ облігаціями

 

            Розповіли в прес - службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області

            Платники ПДВ можуть отримувати відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики.

            Отримання відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої позики - справа суто добровільна та прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на рахунок платника податку.

            Відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньодержавної позики з терміном обігу п’ять років здійснюється платникам ПДВ, у яких є задекларовані до відшкодування суми податку до    1 січня 2014 року, підтверджені перевірками та не відшкодовані станом на теперішній час, на підставі поданої заяви до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку.

            Погашення зазначених облігацій проводитиметься кожні півроку згідно з сумою, визначеною у купоні до облігації, з одночасним нарахуванням та виплатою відсотків за такою сумою у розмірі до 9,5% річних.

            Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішньої державної позики, а також нарахування процентів на них затверджуено постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 139 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

Майно фізичної особи – підприємця, яке не може бути використане як джерело погашення податкового боргу

             Відповідно до пункту   87.3 статті 87 Податкового кодексу України не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків:

              майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави), якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;

               майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або користуванні платника податків, у тому числі (але не виключно) майно, передане платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію (консигнацію); давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається платнику податків як оплата за такі послуги, а також майно інших осіб, прийняті платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління;

             майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння, а також немайнові права, у тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження;

              кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих такому платнику податків, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті, суми авансових платежів;

              майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України;

              майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України «Про заставу»;

              кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи (фізичної особи – підприємця), що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою.

Виявили занижене податкове зобов’язання - треба сплатити штраф та пеню

Повідомили у прес-службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

Якщо платник податків виявив заниження податкового зобов’язання за минулі періоди та подає уточнюючий розрахунок з позитивним значенням (або уточнює у складі звітної (нової/звітної) декларації), він зобов’язаний нарахувати та сплатити до бюджету суму такого заниженого податкового зобов’язання і при цьому розрахувати суму штрафу та пеню.

Штраф нараховується у розмірі 3 % від суми недоплати у разі подання уточнюючої декларації та у розмірі 5 % від суми недоплати, якщо помилка виправляється у складі поточної декларації.

Пеню платник податків нараховує на суму заниження податкового зобов’язання із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, яка діяла на день заниження. Також при визначенні пені потрібно враховувати весь період заниження, тобто кількість календарних днів - від першого робочого дня, наступного за останнім днем, коли необхідно було сплатити таке податкове зобов’язання, по день, коли платник фактично його сплатить (включно по день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України).

Міндоходівці нагадали, якщо платник подає уточнюючий розрахунок як окремий документ, то зазначені нарахування треба сплатити до подання такого уточнюючого розрахунку.

З листопада 2014 року спрощується процедура відкриття бізнесу

            Основні аспекти спрощення – реєстраційний збір за проведення держреєстрації   юрособи та фізособи-підприємця не справлятиметься, електронний цифровий підпис під час держреєстрації відміняється, а використання печаток буде добровільним. Повідомили у прес-службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

            Водночас, збір залишається тільки за держреєстрацію змін, що вносяться до установчих документів юридичних осіб, а також імені або місця проживання фізичної особи-підприємця.

            Також передбачено скасування норми, за якою, в разі відмови в проведенні держреєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, реєстраційний збір не повертається. Зокрема, держреєстратор, крім органів доходів і зборів, органів статистики та Пенсійного фонду, повідомлятиме і фонди соціального страхування про факт держреєстрації юридичної чи фізичної особи-підприємця.

            Фахівці відомства зазначали, що розширено обсяг відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до яких надається доступ на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації. Так, наявність повноважень для вчинення правочинів від імені юридичної особи можна буде легко перевірити за інформацією з ЄДР через мережу Інтернет. Крім того, скасовано обов’язкову наявність печатки у суб’єктів приватного права.

            Ці зміни передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15 квітня 2014 року №1206-VII.

З 1 липня 2014 року відсотки за депозитами будуть оподатковуватись

            Повідомили у прес-службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

            Так, дохід фізичної особи у вигляді процентів, нарахованих на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, а також процентів, нарахованих на внесок (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці, не оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб, якщо сума відсотків не перевищує на рік 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого законом на 1 січня звітного року (у 2014 році — 20706 гривень).

            Водночас, якщо база оподаткування звітного податкового року (для процентів з вирахуванням  17 прожиткових мінімумів):

- не перевищує 204 прожиткових мінімуми (у 2014 році - 248472 грн.) - до суми перевищення застосовується ставка 15 %;

- у разі перевищення 204, але не більше 396 прожиткових мінімумів (у 2014 році - 482328 грн.) - до суми перевищення застосовується ставка 20 %;

- у разі перевищення 396 прожиткових мінімумів - до суми перевищення застосовується ставка 25 %.

            Утримувати і перераховувати до бюджету податок на доходи зобов’язані кредитні спілки та інші організації, що виплачують проценти фізичній особі.

            Банківські установи звільнені від зобов’язання утримувати і перераховувати податок із суми доходу у вигляді процентів, але повинні подавати інформацію до органів Міндоходів за встановленою формою (№ 1ДФ). У ній банки тільки зазначатимуть суму доходу у вигляді нарахованих процентів. А сума податку повинна бути сплачена фізичною особою самостійно, за результатами подання річної декларації про майновий стан і доходи.

 

 

 

 

 

© Ленинский районный в городе Луганске совет
Адрес: 91011, г. Луганск, ул. Котельникова, 17;
Телефоны: (0642) 53-22-40; (0642) 53-07-56.
Электронный адрес lenin-sovet@mail.ru