Информация Ленинской ОГНИ

                                                            З листопада 2014 року спрощується процедура відкриття бізнесу

            Основні аспекти спрощення – реєстраційний збір за проведення держреєстрації   юрособи та фізособи-підприємця не справлятиметься, електронний цифровий підпис під час держреєстрації відміняється, а використання печаток буде добровільним. Повідомили у прес-службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

            Водночас, збір залишається тільки за держреєстрацію змін, що вносяться до установчих документів юридичних осіб, а також імені або місця проживання фізичної особи-підприємця.

            Також передбачено скасування норми, за якою, в разі відмови в проведенні держреєстрації юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, реєстраційний збір не повертається. Зокрема, держреєстратор, крім органів доходів і зборів, органів статистики та Пенсійного фонду, повідомлятиме і фонди соціального страхування про факт держреєстрації юридичної чи фізичної особи-підприємця.

            Фахівці відомства зазначали, що розширено обсяг відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до яких надається доступ на офіційному сайті спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації. Так, наявність повноважень для вчинення правочинів від імені юридичної особи можна буде легко перевірити за інформацією з ЄДР через мережу Інтернет. Крім того, скасовано обов’язкову наявність печатки у суб’єктів приватного права.

            Ці зміни передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15 квітня 2014 року №1206-VII.

 

Хто може бути «спрощенцями» другої групи нагадали у Міндоходів

            До платників єдиного податку другої групи належать фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку чи населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності певних критеріїв. Це, зокрема, кількість найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, а обсяг доходу не перевищує 1 мільйон гривень. Повідомили у прес-службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

            Разом з цим вимоги, встановлені для другої групи, не поширюються на  фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої або п’ятої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для таких груп.

            Фізичні особи-підприємці, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), не можуть обрати спрощену систему оподаткування.

Хто є платниками податку на прибуток підприємств з числа нерезидентів?

      Повідомили в прес - службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

     Відповідно до пункту 133.2 статті 133 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платниками податку з числа нерезидентів є:

     юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;

     постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

     Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік у податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування (пункт 133.3 статті 133 ПКУ).

Як оподатковується поворотна фінансова допомога

          Повідомили в прес - службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

           Відповідно до підпункту   14.1.257 пункту   14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) під поворотною фінансовою допомогою розуміють суму коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

             Сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги, є безповоротною фінансовою допомогою.

             Згідно з пунктом 135.1 статті 135 ПКУ до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування як доходи звітного періоду, включаються інші доходи, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті.

        Разом з цим, підпунктом 135.5.4 пункту 135.5 ПКУ передбачено, що інші доходи включають суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.

      Отже, сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах (сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті151 ПКУ), не включається до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.

            Таким чином, у разі якщо платник податку не повертає суму отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду особі, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, до доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

     Нараховуються такі відсотки наступним чином: суму неповерненої на кінець звітного періоду поворотної фінансової допомоги помножити на кількість днів користування та на облікову ставку Національного банку України і поділити на 365 днів.

Про доходи та витрати пов’язанні з реалізацією путівок

       Повідомили в прес - службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

   Згідно з пунктом 137.1 статті 137 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

     Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

     Разом з тим, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім не розподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг (пункт 138.4 статті 138 ПКУ).

     Таким чином, при реалізації туристичного продукту туристичним оператором, санаторієм, готелем тощо, доходи від реалізації комплексу туристичних послуг та витрати, що формують собівартість таких наданих послуг, визнаються за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує надання послуг.

Чи може ФОП платник єдиного податку   здійснювати продаж цінних паперів

             Повідомили в прес - службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

             Відповідно до підпункту 6 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ.

             Згідно з частиною першою статті 1 Закону України від 2 липня 2001 року № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

               Таким чином, фізична особа – підприємець, яка здійснює операції з цінними паперами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, не може бути платником єдиного податку.

              Якщо фізична особа здійснює операції з власними цінними паперами, то інвестиційний прибуток від здійснення таких операцій оподатковується податком на доходи фізичних осіб на підставі пункту 170.2 статті. 170 ПКУ.

Про порядок проведення позапланові документальні невиїзні перевірки?

            Згідно з пп.75.1.2 п.75.1 ст.75 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) визначено перелік питань проводиться документальна перевірка .

              Порядок проведення документальних позапланових перевірок регламентовано ст.78 ПКУ, якою визначені обставини, при наявності яких можуть здійснюватися такі перевірки.

              Разом з цим, відповідно до п.79.1 ст.79 ПКУ документальна невиїзна перевірка здійснюється на підставі зазначених у пп.75.1.2 п.75.1 ст.75 ПКУ документів та даних, наданих платником податків у визначених ПКУ випадках, або отриманих в інший спосіб, передбачений законом.

              Згідно з п.79.2 ст.79 ПКУ документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, і за умови направлення платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення йому або його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку і місце проведення такої перевірки.

                Виконання умов цієї статті надає посадовим особам органу державної податкової служби право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.

  Порядок надання платниками податків документів до перевірки визначено у ст.85 ПКУ.

 

В Міндоходів розповіли про порядок придбання торгового патенту

              Порядок придбання торгового патенту визначено пунктом 267.4. статті 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

              Згідно з підпунктом 267.4.1 пункту 267.4 статті 267 ПКУ для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

     а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

     б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

     в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

     г) вид торгового патенту;

     ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

     д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення ”виїзна торгівля”;

     е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

     є) період, на який придбається торговий патент.

              Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

              Згідно з п.п.267.4.2 п.267.4 ст.267 ПКУ відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

               У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, контролюючий орган має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

При продажі автомобіля – правильно сплатить податки

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню. Повідомили у прес-службі Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну рухомого майна визначено статтею 173 Податкового кодексу України.

Як виняток із положень пункту 173.1 статті 173 Податкового кодексу, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Відповідно  з пунктом 173.1 статті 173 Податкового кодексу дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною в пункті 167.2 статті 167 Кодексу, тобто 5% від розміру отриманого доходу.

Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Таким чином, фізична особа (продавець) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна є відповідальною за нарахування й утримання податку на доходи фізичних осіб, відповідно самостійно визначає суму податку і сплачує його до бюджету через банківські установи за місцем нотаріального посвідчення такого договору.

 

Звіт з єдиного соціального внеску , надісланий до органів доходів і зборів поштою, не вважається поданим

Роз’яснили у прес-службі   Ленінської ОДПІ у м. Луганську Головного управління Міндоходів у Луганській області.

Відповідно до пункту 2.1 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів від 09.09.2013 № 454, звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів в один із таких способів:

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;

- на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

- на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти.

Звіт, надісланий поштою, не вважається поданим (п. 2.1 Порядку).

 

 

 

 

 

© Ленинский районный в городе Луганске совет
Адрес: 91011, г. Луганск, ул. Котельникова, 17;
Телефоны: (0642) 53-22-40; (0642) 53-07-56.
Электронный адрес lenin-sovet@mail.ru